Ode to the Woman - elaborated


Men lost it’s true and only authority… in bed. - Barry Long.

Watch 'Dear Woman' if not seen.

We are one divided and conquered family, one breathing consciousness, the membrane of this blue planet, although we do not experience it like this. The experience of Being One in a connected field has been hacked, due to a vibrational shift on this planet. Our brains interpret reality in separation. Was it just ‘an experiment’?


We are a planetary family Awakening. This means ‘the human organism’ starts to understand (initiated in the sixties) that something is missing, something does not quite fit… anymore. And that is what we see all around us, hence the nightmare we are opposed to. A totally imbalanced world run by MEN without true Female Energies. It is as if we men are driving the car and the woman next to us is in a completely hallucinated state. Whereas the woman should give the man the directions by intuition! Understand this analogy in your own brain: left - male and right - female brain.The youtube video ‘Dear Woman’ is an example of choosing to Be Complete from within. Harmonising all energies we embody.

Humanity has been kept in oblivion and darkness long enough, the experiment is over. It is time to unveil our true potential, our true state of being. Taught by people like Jezus, Saint Germain, Mohammed, Kahlil Gibran, Maharaj and so many others. Showed by Gandhi, M.L. King, Mandela and many more.

Below a short summary in Dutch of the Opera ‘Die Frau ohne Schatten’ -> The Woman without a Shadow (by Strauss/Von Hofmannsthal). The Queen still hasn’t shown her shadow in our daily consciousness. And that means in the minds of us both, man and woman. Science also comes to the same understanding.

Watch this scientific and empirical experience by J.B. Taylor and connect the dots.Who would you like to serve?

Your Heart or the system?

...together we will overcome...

---


Die Frau ohne Schatten

De sprookjes-opera Die Frau ohne Schatten van de dichter Hugo von Hofmannsthal en de componist Richard Strauss is zonder twijfel het meest indrukwekkende muziekdrama van de 20e eeuw. Geen theaterwerk legt zo duidelijk het krachtenspel achter de menselijke en maatschappelijke problemen van de huidige westerse cultuur bloot. Dichter en componist beschouwden het als het beste van hun rijke samenwerking (wereldpremière 1919). De erkenning is pas vijftig jaar later gekomen, daar het werk vooral levensvragen behandelt, die eerst in de laatste decennia in onze cultuur bewust worden onderkend.

Alles aan dit absolute meesterwerk is groots en groot. De dichter heeft in een complexe symboliek het hoofdthema tot in zeer vele details uitgewerkt. De muziek is romantisch en overweldigend. Zeer veel, steeds van gedaante wisselende motieven en een rijke instrumentatie verklanken de veranderingen die zich in de zich ontwikkelende mens voordoen. Een groot aantal symbolisch veelzeggende toneelbeelden tekent datgene wat de mens op zijn weg naar zelfrealisatie tegenkomt.

Die Frau ohne Schatten confronteert ons middels de voorgeschiedenis met de eerste fasen van de menselijke bewustzijns-ontwikkeling in een ver verleden. Daar liggen onvermoede parallellen met Mozarts Die Zauberflöte en Wagners Ring. Mede door de sprookjessfeer verklaart dat waarom dichter en componist van een tweede Zauberflöte spraken. Maar waar Die Zauberflöte en Wagners Ring alleen de eerste fasen van deze ontwikkeling verbeelden, gaat Die Frau ohne Schatten verder.

Centraal staat in dit werk de bewustwordingsfase van de hedendaagse westerse mens. Het verhaal culmineert tenslotte in beelden van een visionaire toekomst, waarin de totale mens zijn verlossing vindt en tot grote scheppingskracht komt.

In Die Frau ohne Schatten is sprake van twee paren: een keizerlijk paar (Keizer en Keizerin) en een ververspaar (Barak en zijn vrouw, kortweg "die Frau" genaamd). Het keizerlijke paar symboliseert het mannelijke en vrouwelijke aspect van onze geestelijke belevingswereld, van ons bewustzijn, de verver en zijn vrouw verpersoonlijken het mannelijke en vrouwelijke aspect van ons fysieke functioneren. Beide paren zijn kinderloos, vruchteloos in hun relatie. De creativiteit komt op beide niveaux niet meer van de grond. Al wat eigenlijk geboren zou moeten worden, de "ongeborenen" - onzichtbaar, maar hoorbaar in de vorm van een kinderkoor - smeekt "de deur niet te sluiten".

Waar het mannelijke en het vrouwelijke, waar man en vrouw elkaar in hun wezen en verlangens niet meer verstaan heerst een impasse, die ernstiger is dan stilstand. Alle karakters lopen vast.
De Keizer – onze ideeënwereld, ons bewustzijn – geraakt in 'verstening'. We vinden dat o.a. terug in onze starre ideeën over religie, economie en samenleving. De oerkracht van de goedwillende verver Barak, die voor iedereen zou willen zorgen – onze motivatie en werklust in het fysieke leven –, draait door en raakt verlamd. We zien dat o.a. terug in ons goedbedoelde, steeds hardere werken, dat in burn outs eindigt. Zijn vrouw – dat deel van ons wezen, dat onze levensstijl heeft te verduren en zich gelukkig of ongelukkig voelt al naar gelang de wijze waarop wij in het leven staan – wordt opstandig. Ze voelt zich langzamerhand zo het instrument geworden om andermans beperkte verlangens te vervullen, dat ze het bijltje er bij neer legt en vlucht in dagdromen. We zien dat o.a. terug in de zucht naar uiterlijkheden, glamour en drugs. Waar ligt de sleutel om de impasses te doorbreken?

De vier karakters zijn verpersoonlijkingen van krachten, die in iedere mens - man èn vrouw - werkzaam zijn en ons functioneren als mens bepalen. Zij blijken met elkaar in wisselwerking te staan. Niet alleen staan man en vrouw binnen elk paar in wisselwerking, maar ook de paren onderling. Als ons geestelijke leven - het keizerlijke paar - onvruchtbaar is, slaat dat terug op ons functioneren in het fysieke leven - op het ververspaar - en andersom.

Eén van de vier karakters doet nog niet in het volle leven mee. De Keizerin - het vrouwelijke aspect van ons geestelijke leven - is alleen in de nacht met de Keizer verbonden. Overdag, in het dagelijkse leven is zij niet actief, niet geïncarneerd, "werpt zij geen schaduw": zij is een "Frau ohne Schatten". Daarin ligt de onevenwichtigheid, waardoor het gehele mechanisme tussen de vier aspecten in ons wezen niet vruchtbaar kan functioneren.

Wat symboliseert deze mysterieuze Keizerin?
Zij is de menselijke ziel, de blauwdruk voor wat de mens moet worden, gemaakt door het hoogste geestelijke principe, haar vader, de geestenkoning Keikobad. Naar die blauwdruk moet het leven op aarde vorm krijgen, anders loopt alles spaak. Die Frau ohne Schatten leert ons – of dat nu is als man of vrouw, als maatschappij of cultuur – onze ogen te openen voor deze zielenkwaliteit. Buiten ons bewustzijn om komt zij in deze tijden tot activiteit en staat op het punt een schaduw te verwerven. Een hoopvol slotbeeld brengt ons een toekomstbeeld van bevrijding en ongekende scheppingskracht.

Die Frau ohne Schatten leert ons, dat wij allen - of het nu is als man of vrouw, als maatschappij, cultuur of wereld - met onze innerlijke Keizerin eerst moeten gaan beseffen, dat we in vele impasses terecht zijn gekomen . Vervolgens moeten we gaan inzien, dat we die impasses alleen dan kunnen doorbreken als onze Keizerin haar specifieke plaats in het leven weet te vinden - een schaduw verwerft. BRON: http://www.maartenzweers.nl/index2.htm

--------- FACE YOURSELF ---------

Please do not believe me and investigate this yourself, but:

· 911 was an inside job - understand the implications of this statement.

· President J.F. Kennedy was killed by the same forces as was President Lincoln, because they stood up against the banking cartel (money and the will/love of power). You don't believe me? Listen to JFK's own words.

· We live in a very cruel, impersonal, cold system where you and I are slaves, although you are told you live in a FREE and Democratic world. Freedom has many different stages you know.

· The system is run by psychopathic lizards (5% of the worlds population), who lack the human ability called empathy. They always pulled the strings through the entire history because we 95% let them. Failing to take responsibility, refusing to feel pain.

· Big corporations equals corporatocracy equals fascism: the most powerful are the Banking, Oil, Farmaceutical and War industry. The WW-II never ended. The US/UK had been the orchestrator all along. And by that I mean the people BEHIND the curtain.

· Divide and conquer – Fear as a weapon – Misinformation, these are still the ingredients of power opposed to the people in today’s world.

· Universe is FULL with living beings and we still are kept in the dark. Etc, etc, etc.

No comments:

Post a Comment