Fields of Gold

Hieronder staat een erg goed artikel van Wilco Blokland, gebaseerd op het werk van o.a. David Wilcock, een onafhankelijk onderzoeksjournalist, die zijn leven wijdt aan het verzamelen van ongekend waardevolle informatie. Zijn laatste bevindingen zijn meer dan onthullend. Links vind je verderop. Ik sta volledig achter deze tekst en ben via andere wegen tot dezelfde conclusies gekomen.Geld Stinkt Niet ~ Pecunia Non Olet

- door Wilco Blokland -

“Verbreek de banden en wees vrij, mijn
zoon, Waarom zou je de slaaf zijn van zilver
en goud?” [Rumi, Masnawî I:19]

“Wie weinig heeft zal ontvangen, Maar wie veel heeft raakt het spoor bijster” [Lao Zi, H:22]

Alles draait om geld
Goldfinger dus, dat soort stuff. U begrijpt al, dit artikel draait om geld
– zoals overigens alles in deze wereld. Misschien is dat hoe James
Obligatie aan z’n naam komt? Sinds in 2009 bij de Italiaanse grens een
koffertje obligaties (Bonds in het Engels) ter waarde van 134,5 miljard
dollar in beslag werd genomen, begint een spionageverhaal met de potentie
het wereldwijde financieel-economisch bestel omver te werpen. Niet dat ik
ooit ben betaald voor ook maar één enkele regel op papier, - dat even
terzijde -, maar wat ik nu ga zeggen dient eigenlijk met een gouden pen
geschreven worden en mag wat mij betreft ook gerust met een gouden lijstje
worden omsiert:

Er is zoveel goud op deze planeet voorhanden, wanneer dit eenmaal bekend
raakt moet iedere opvatting van schaarste wel verdampen. Een tikkeltje
overdreven gesteld mogen we stellen: er is goud ‘als water’. Iedere
voorstelling van een economische of financiële crisis berust volstrekt op
bedrog.

Goud Fort Knox goudbaren
Wimpel deze ‘gouden belofte’ niet te gemakkelijk opzij, hoe
ongeloofwaardig zij ook moge klinken. Wij leven in een tijd waarin de
onderste steen boven komt, op alle gebied, op ieder vlak, en waarin alle
bedrog aan het licht zal komen. Wereldomvattende leugens passeren hierbij
steeds vaker de revue, en doen veel stof opwaaien. Veel huiswerk voor de
heren economen en financieel deskundigen, zoveel is zeker. Als deze gouden
boodschap klopt, kan de geschiedenis grondig herschreven worden.

Wie denkt dat ‘holding Vaticaan’ (ik bedoel natuurlijk Vaticaanstad) of
The City of London de rijkste landjes ter wereld zijn*2), zal daarover in
onzekerheid worden gebracht naar aanleiding van twee rechtszaken welke
momenteel worden gevoerd waarover echter niets in de reguliere media te
horen is. Dat laatste is natuurlijk volkomen verklaarbaar voor een ieder
die begrijpt dat alle ideeën omtrent een financiële crisis bedacht zijn en
worden gecreëerd vanachter de coulissen van een gigantisch toneelstuk
waarin u en ik dienen te blijven geloven. De meeste acteurs geloven er
zelf in, maar ook zij zijn bezig wakker te worden.

Het helpt om maar vast de gedachte te aanvaarden dat er twee financiële
systemen zijn op deze planeet: één officieel systeem, zichtbaar,
publiekelijk, maar ook een verborgen systeem welks kasboek een aantal
veelvouden dikker is. Volgens Benjamin Fulford is er ten minste tien maal
zoveel goud off-market dan de officiële hoeveelheid.*3)

Govert goudglans
Geld, of liever gezegd het gebrek daaraan, schaarste dus, is het ultieme
instrument om een bevolking te beheersen. Schaarste betekent
afhankelijkheid, beperking en gebrek aan keuze mogelijkheden. Het leven
kan niet bloeien en floreren als we gebrek ervaren. Leven in schaarste wil
zeggen óverleven, bezig zijn met de rekeningen kunnen betalen aan het
einde van de maand. Daarom houdt schaarste tevens in beheersing en
controle. Geen vrijheid. Houd ze dom en krom. Zo simpel is het. Overvloed
daarentegen staat garant voor onafhankelijkheid, keuzemogelijkheid,
creativiteit en vrijheid.

Als je de wereld wilt beheersen, dien je dus schaarste te creëren. Wanneer
je bovendien zelf over onbeperkte financiële mogelijkheden beschikt, is
opeens iedereen je vriend geworden. Je kunt letterlijk alles gedaan
krijgen, allen buigen als een knipmes for your eyes only.

Het is niet alles goud wat er blinkt
Voor ik verder in ga op de reële omvang van het goud op aarde en de
huidige rechtszaken welke dit indirect mogelijk aantonen, wil ik er op
wijzen met wat voor persoonlijkheidstructuren we binnen de context van dit
verhaal te maken hebben. Ik noemde James Bond al. Verder geven nazi-types,
satanisten en maffiosi een heel aardige typologie, en gaan al evenzeer
allemaal keurig in driedelig pak van conferentie naar beursvloer en zo
verder… Ik wil hier geen us versus them betoog afsteken, en sta vaak
versteld hoe weinig mensen werkelijk begrijpen wat het precies betekent om
multi-getraumatiseerd te zijn*4). We dienen terdege te begrijpen dat
degenen binnen de allerhoogste regionen van de macht in wezen zwaar
beschadigde zielen zijn. Vrijwel unaniem hebben zij hun ziel verkocht in
ruil voor schijnbaar onbegrensde macht en rijkdom welke zij genieten. Dat
is echter geen vrijwillige keuze. Waren zij niet ten prooi aan diepe
onwetendheid, en bezaten ze een gezond besef ten aanzien van vrijheid, dan
zouden zij er wel voor passen om het spel van macht ooit mee te willen
spelen. We vergeten maar al te vaak dat daders altijd eerst zelf
slachtoffer zijn geweest, en zien vaak over het hoofd dat we hier met
zwaar meervoudig getraumatiseerde mensen te maken hebben. Trauma
hercodeert de ‘bedrading’ in de hersenen en maakt hyper-waakzaam…altijd
klaar om in de fight-or-flight modus te stappen. Altijd waakzaam, altijd
wantrouwend. Een diep beschadigd mens vertrouwd niets of niemand meer, hij
wordt een roofdier. Zo iemand kan exploderen bij het minste of geringste
en er huist een extreme woede vlak onder de oppervlakte van het bewuste
denken en handelen. Daaronder huist echter een laag van intens verdriet
dat te diep is om toe te laten, en gaat gepaard met de angst dat als zo
iemand zichzelf zou toestaan om te huilen, hij nooit meer zou kunnen
stoppen en alleen nog maar zelfmoord wil plegen.

Wanneer je als mens maar in voldoende mate bent blootgesteld aan een
fundamenteel gebrek aan liefde, flink in mekaar bent geslagen, vernederd
of seksueel zwaar misbruikt, dan wordt het bijzonder moeilijk zoiets als
empathie te ontwikkelen. Alles draait om jou, jouw pijn, jouw verhaal.
Hier haakt het (sociaal) darwinisme in – dat je “sterk” dient te zijn, en
maakt dat je afwijzend of zelfs haatdragend naar de “zwakkeren” bent. In
andere woorden: je raakt buitenproportioneel gevoelig voor macht, het
enige dat je een gevoel van zekerheid verschaft. Dit is allemaal gewoon
ordinaire psychologie, maar het gaat erom te begrijpen dat wanneer een
mens maar lang genoeg misbruikt of gemarteld wordt, zijn zelfbeeld totaal
kapot gemaakt wordt en daardoor onvermijdelijk geen enkel gevoel van
compassie kan ontwikkelen. Als je de idee accepteert dat dergelijke mensen
niet alleen werkelijk bestaan, maar dat bovendien juist zij gedurende
honderden jaren uiterst zorgvuldig werken aan de zelfzuchtige agenda van
een totale controle over de planeet, dan begin je te begrijpen hoe de
huidige wereldsituatie in elkaar steekt, en hoe simpel hun motief in feite
is. Nogmaals: zware beschadiging maakt iemand niet stom, maar juist super
slim. Het is echter een slimheid zonder wijsheid, gevoel of
medemenselijkheid.

Dieper dan psychologie: de biologie van de hersenen.
Deze korte uiteenzetting over de multi-getraumatiseerde
persoonlijkheidsstructuur is mijns inziens zonder meer van toepassing op
de groep waarover wij spreken en verschaft een beter begrip wat mensen kan
motiveren om volledig gewetenloos te handelen en daar zonder problemen mee
te weg te komen. Doch, zij is niet compleet zonder een stukje arcane
wereldgeschiedenis. Een ander, maar even verhelderend licht kan op de zaak
geworpen worden door te kijken naar wat met klassieke termen wordt
omschreven als de val uit het paradijs, welke in wezen handelt over
buitenaardse inmenging en genetische manipulatie. Met name binnen de
dominante bloedlijnen en leidende families op deze planeet, - de
allerrijksten zogezegd -, is een afwijkende genetische structuur eerder
regel dan uitzondering. Voor verdere beschouwing rond dit onderwerp,
verwijs ik naar mijn artikel “De hive-mind en het R-complex in de
hersenen”. Lees dit alsjeblieft ook op:

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1477&l=NL

Titanic
Het ware verhaal van de ondergang van de Titanic is zo’n bizarre goudgeld
geschiedenis, waarvan je de geloofwaardigheid enkel kunt accepteren
wanneer je de eerder beschreven psychologie goed in je hebt opgenomen.

Veertien jaar voordat de Titanic zonk verscheen een boek met de titel
Titan*5).

Herhaaldelijk blijken bij diverse “rampen” bepaalde scripten reeds lang
van te voren in omloop. Bekend is de thinktank van plan PNAC met macabere
plannen precies een jaar voor 9/11 en 2½ jaar voor de inval in Irak*6).
Bekend is eveneens hoe president Rooseveld op de hoogte was van de aanval
op Pearl Harbor, hetgeen voor de V.S een welkome casus belli vormde om
zich in WOII te kunnen mengen. En ook is het bekend dat de noodzakelijke
aanleiding om de oorlog in Vietnam te kunnen beginnen door de V.S zelf is
georkestreerd, hetgeen decennia later is toegegeven. Het zou dan ook niet
behoeven te verwonderen dat het verhaal van de Titan uit het gelijknamige
boek meer dan slechts oppervlakkige overeenkomsten vertoont met het
werkelijke drama van de Titanic.(http://en.wikipedia.org/wiki/Futility,_or_the_Wreck_of_the_Titan)

Volgens Benjamin Fulford maar ook diverse andere onderzoekers is het schip
opzettelijk gezonken met medeweten van de kapitein. Daarvoor moeten we
terug gaan naar 1913 wanneer in de V.S de Federal Reserve Bank (FED) wordt
opgericht, waaraan een aantal geheime vergaderingen vooraf zijn gegaan. In
1910 bevinden zich onder meer Paul Warburg, J.P.Morgan, Jacob Schiff en
Herbert Lehman op Jekyll Island, zogenaamd om op wilde eenden te schieten,
terwijl in werkelijkheid een aanval op het monetaire systeem wordt
voorbereid. Doel van deze ‘ondernemersclub’ is de oprichting van een
private Centrale Bank (met het monopoly op geld scheppen), waar natuurlijk
geen mens ter wereld op zit te wachten. Vandaar dan ook geheim. Om iedere
connotatie van één almachtig financieel privé-orgaan te vermijden wordt
het woord Centraal vervangen door Federal. Dat geeft er een officieel en
betrouwbaar tintje aan. Bovendien wordt niet één Federale Bank opgericht,
maar twaalf. Ook dat komt geruststellender over, want één enkele bank is
en blijft toch een beetje eng. U moet weten, het gaat dan ook om 12
bloedlijnen van de allerrijkste families op aarde, zij vormen de
eigenaars, tot op de dag van vandaag. Alles kent zo z’n eigen logica, als
je de achtergronden maar kent*7).

Het ultieme doel van de FED, en de geheime loge’s waar zij deel van
uitmaakt, was om de goudstandaard te elimineren en om ongelimiteerde
hoeveelheden geld uit het niets te kunnen scheppen. In 1912, één jaar voor
de uiteindelijke oprichting, zinkt het schip de Titanic met meer dan 600
topindustriëlen en mensen uit de financiële wereld aan boord. Hiermee werd
alle oppositie van betekenis in één klap ‘keurig netjes’ uitgeschakeld.
J.P.Morgan had nl. voorafgaand het voorstel gedaan om de zaak eens rustig
te bespreken tijdens een gezellig, hoewel grootschalig onderonsje op de
Atlantische oceaan. En ja, natuurlijk miste hij zelf op het allerlaatste
moment de boot.*8)

WO III
De Boogeyman stopt ieder land in zijn zak, vestigt zijn macht binnen de
Verenigde Naties en lokt over de hele wereld relletjes uit. Hij
introduceert tal van terroristische aanslagen, start oorlogen en bouwt aan
een wereldomvattend imperium”. [Peter Stuivenberg, De Boogeyman]

Decennia lang, en met name sinds 9/11, waarschuwen vele onderzoekers voor
de mogelijke komst van een Orwelliaanse politiestaat bestaande uit één
enkele wereldregering, één centrale wereldbank, één wereldleger, één
wereldmunt (cashloos vanzelfsprekend) en een volledig gecontroleerde
wereldbevolking waarvan iedere baby vanaf de geboorte met een microchip
wordt geïmplanteerd. Bovendien waarschuwen zij voor de wijze waarop wordt
getracht dit te bereiken, want laten we eerlijk zijn; niemand geeft
vrijwillig z’n macht en soevereiniteit uit handen aan een dergelijk
fascistisch idee. De weg er naar toe heeft verschillende gezichten, een
mogelijke derde wereldoorlog en de plannen voor decimering van de
wereldbevolking vormen er één van 9*). Ordo ab chao: laat Israël Iran
provoceren tot een nucleaire oorlog, welke de hele wereld in chaos en
depressie stort zodat de mensen zullen smeken voor een oplossing, van
welke aard dan ook – en die had je natuurlijk allang klaar liggen. Jóuw
oplossing wel te verstaan.

Dit is wat David Icke samenvat in de formule “problem – reation –
solution”. Schep een probleem (bijv. terroristische aanval), waarop de
reactie volgt (“hier moet iets aan gebeuren”) en verschaf jouw oplossing
(bijv. afschaffing privacy-wetgeving of oorlog initiëren). Dit is het
recept, de tactiek en achtergrond van waaruit alle oorlogen de afgelopen
eeuwen gevoerd zijn. Het is het recept, maar vormt niet langer de lijn
waarlangs de gebeurtenissen zich zullen voltrekken, want het proces van
ontwaken is werkelijk bezig buitengewone planetaire proporties aan te
nemen. Bovendien snelt de kosmos de mensheid in evenredig tempo tegemoet
en staat zij aan diens zijde! Wereld-manipulatie is helemaal niet moeilijk
of ingewikkeld, en al helemaal niet wanneer je de grote media volledig
beheert en beheerst, maar komt ongetwijfeld tot z’n einde. Het wordt hoog
tijd voor de oude machtskliek om het veld te ruimen.

De inzet is hoog, en wordt nog altijd verhoogd binnen dit waanzinnige spel
om werelddominantie. Is het u al opgevallen dat de roep om een oplossing
via een wereldbank steeds sterker wordt? Zelfs de paus roept er om. De
angst voor een herhaling van de crisis van 2008 en de mogelijke instorting
van de euro is een uitgelezen kans voor diegenen die pleiten voor steeds
verdergaande centralisatie van de macht. Laat ons niet vergeten dat het
juist die centralisatie van macht is waardoor de problemen telkens weer
geschapen worden! Een handig en slim spel. Ook nu, anno 2011, wordt een
bedrag van bijna 500 miljard euro door de Europese Centrale Bank
uitgeleend om “de economie te redden”. Winsten zijn privé eigendom van de
banken, maar verliezen moeten door het volk worden opgehoest! Geld dat
alsmaar naar de banken stroomt, terwijl bezuinigingen en schrijnende
maatregelen hun steeds krachtiger wordende verwoestende invloed doen
gelden op miljoenen levens. Hoe lang blijven wij dit spel met lede ogen
aanzien? Met iedere “infusie” neemt de soevereiniteit der lidstaten
verder af. Meer afhankelijkheid betekent meer gecentraliseerde macht.

Wanneer “de 99%”, u en ik dus, in eigen kracht gaan staan en vanuit een
fundamenteel geweldloze houding van non-coöperatie het gecorrumpeerde
bestel vanaf de basis hervormen door actief te werken aan alternatieve
oplossingen, zelfvoorziening en onafhankelijkheid, dan worden wij
onaantastbaar voor de onzinnige bevelen van een corrupt systeem dat niets
liever wil dan iedereen diep in slavernij te houden.

Financieel levenslang?
Een houding van non-coöperatie kan machtsregimes doen vallen als
luciferhoutjes. Gandhi is daarvan het perfecte voorbeeld. Demonstraties en
kortstondige acties hebben nooit wezenlijk kunnen bijdragen aan welke
verandering dan ook, want de ongewenste regelgeving wordt gewoon tóch
doorgevoerd. Non-coöperatie is iets heel anders, en legt het systeem in
één keer lam aan de basis, in de kern, daar waar de grootste kracht huist.
En dat zijn wij, de mensen; niet de elite, niet de regelmakers en slimme
denktank-jongens. Als voldoende mensen zich realiseren dat de werkelijke
macht bij henzelf ligt, ondanks dat de politie steeds meer het aangezicht
vertoont van militaire-politie, dat wij allen het recht hebben op een vrij
leven in overvloed, in plaats van ons leven lang rente en belasting te
moeten betalen, zonder daar ooit vanaf te kunnen komen, - dan kan het met
dit demonisch financieel stelsel rap gedaan zijn. Begrijpen we wel dat we
op financieel vlak allemaal vanaf onze geboorte levenslang hebben
gekregen? Iedere student begint met een studieschuld op te bouwen welke
hem aan het systeem knecht. Is dat onderwijs? Is dat opvoeding? Is dat
onze kinderen voorbereiden op het avontuur dat leven heet? We waren het
allemaal zo normaal gaan vinden, omdat we er mee opgegroeid zijn en de
wereld om ons heen niet altijd bevragen waarom zij zo in elkaar steekt. We
waren echt in slaap gesukkeld.

Goud – geld - guilt
Niet meer dus! En het eerste wat door mij heen ging bij het horen dat er
bergen goud in overvloed zijn op deze planeet, was een diep gevoel van
herkenning. “Natuurlijk, hoe kan het ook anders”, zo klonk het met
zekerheid van binnenuit. Een diepe snaar werd geraakt, niet in laatste
instantie vanuit het besef dat geld, verwant aan het woord “goud”, maar
ook aan het Engelse woord voor schuld, “guilt”, het ultieme en oudste
wapen op aarde is om anderen te knechten en te manipuleren. Geld op zich
is van neutrale betekenis, zoals alles, en het is door de waarde die wij
eraan toekennen dat iets als “goed” of “slecht” bestempeld wordt. Maar de
wijze waarop geld een plekje in ons bewustzijn heeft gekregen is veelal
niet gezond. Noch goudkoorts, noch de houding waarin geld gezien wordt als
het slijk der aarde komt ons geestelijk evenwicht ten goede. De werkelijke
root of all evil is niet geld, maar het bewustzijn dat daarin ongekende
mogelijkheden tot zelfverrijking en manipulatie ziet. Dankbaar aangegrepen
door de diabolische krachten om zowel de noodzaak tot het hebben van, als
het eeuwige gevoel van schaarste aan geld in ons bewustzijn te
implanteren.

Geld is zo oud als de weg naar Rome, veel ouder nog, en zelfs vele
inheemse volken welke de planeet sinds vele duizenden jaren bewonen maken
er op hun manier gebruik van, bijvoorbeeld met schelpen in plaats van
moderne bankbiljetten, hetgeen op hetzelfde neerkomt. Toch is de
aanwezigheid van geld geen vanzelfsprekendheid, en er hebben gouden tijden
bestaan waarin geld niet bestond. Bekend is dat voor de maya’s goud geen
enkele financiële waarde had. Tranen der goden, zo luidde hun bijnaam voor
goud, en vormde de belangrijkste grondstof voor een rijke artistieke en
religieuze vormgeving.

Begeerte is ouder dan geld
Eerst had hij mij het geld in mijn hand gedrukt, toen nam hij het weer terug en stopte het onder mijn kamizooltje. Ik weet nog, hoe ik rilde, toen ik het koude zilvergeld op mijn huid voelde, en het was of ik toen eerst begreep, wat geld is”. [Dostojewski, uit: Njetotsjka Njezwanowa]

De oorspronkelijke bewoners van deze planeet hadden heus geen behoefte aan
geld. En echt niet omdat ze daar te dom voor waren, integendeel. Geld is
een slimme uitvinding, en op de grote vraag “wiens uitvinding?” heb ik al
zojuist antwoord gegeven. Geld is een vorm van een contrat social. De ware
mens heeft geen contracten nodig. Geld in de vorm zoals wij het kennen op
deze planeet is het eerste belangrijke signaal voor een degeneratief
proces van bewustzijn (meestal aangeduid met het eufemisme maatschappij),
maar hoeft dat tegelijkertijd niet te zijn. Zelfs nu leven er nog diverse
inheemse groepen op aarde, buiten ieder maatschappelijk bestel om, voor
wie iedere vorm van bezit of handel totaal betekenisloos is, en wat in hun
leven gewoonweg niet voor komt. Zonder hun voorbeeld direct te willen
volgen kunnen we ons toch volledig losmaken van alle negativiteit,
beladenheid en hebzucht welke geld omkleden. Vanuit eenheidsbesef bestaat
er geen bezit, geen ‘krijgen’ of ‘verliezen’.

Mind-control (beheersing over het denken) met geld als instrument, is
mogelijk. Maar contole van Bewustzijn is een absolute onmogelijkheid.

Geld is de God van onze tijd en Rothschild is zijn profeet”, zo liet
Heinrich Heine ons reeds weten. Zeker zijn er de uitbuitende dominante
golden boys en het kapitalistische, allesvernietigende geldsysteem. Maar
als onze innerlijke houding, onze intentie ten opzichte van geld
verandert, verdwijnt m.i. de duistere kracht van het geld. Dat geld zo
demonisch is geworden heeft alles met begeerte te maken, door de Boeddha
tanha genoemd. Tanha is ouder dan geld. Maar om de filosofische discussie
echt diep te voeren moeten we ook stellen dat de aanwezigheid van geld
zelf feitelijk gestoeld is op wantrouwen, op een “voor wat, hoort wat”.
Geld is de garantie, het zegel, opdat datgene wat natuurlijkerwijze
vanzelf plaats hoort te vinden, spontaan, zonder nadenken en zonder
berekening, ook daadwerkelijk geschiedt. En daarmee is geld een
controlemiddel op onszelf geworden. Wellicht dat daarom ook op de rand van
de euro “God zij met ons” en op de dollar “In God we trust” staat, terwijl
de Christelijke traditie God en de mammon toch zo ongeveer tegenover
elkaar stelde, en m.i. terecht. De katholieken hebben dat nooit begrepen,
en moeten vast gedacht hebben dat Jezus ook in een hermelijnen mantel
rondliep. De r.k-kerk heeft van alles een ruilhandel gemaakt, van doopsel
en biecht tot de kraaltjes en spiegeltjes voor de inboorlingen. De
machtigen der aarde hebben overal hún munt (uit) geslagen. Geld zou recht
doen, zo heet het. Hoe ironisch, want juist door het bestaan van geld werd
het grootste onrecht mogelijk gemaakt. Geld veronderstelt verschil,
creëert feitelijk een gever en ontvanger. Geld hult ons in een bewustzijn
van credit en debet, gekocht vertrouwen en geleende schuld en sleept de
hele wereld in waanzin met zich mee.

Iedere financiële crisis is een hoax
Zoals gezegd dien je schaarste te creëren indien je over de wereld wilt
heersen, maar moet je zelf over onbeperkte financiële mogelijkheden
beschikken. Hoe speel je dat voor elkaar? Hoe wordt je een Govert
Goudglans? Zoals gezegd was het ulitieme doel van de FED om ongelimiteerde
hoeveelheden geld te kunnen scheppen uit het niets. Met de Federal Reserve
Act uit 1913, de oprichting van de Bank of International Settlements (BIS)
in 1921 en de overeenkomst van Bretton Woods in 1944 werd systematisch de
weg geplaveid voor een Nieuwe Wereld Orde. Eerder resulteerde de –
volledig georkestreerde - beurskrach van 1929 in een handige grootscheepse
confiscatie van alle goud. Goud vertegenwoordigt reële waarde op iedere
financieel-economische markt. Dat staat de soliditeit en alleen
heerschappij van het door de FED geschapen geld (veelal uit weinig meer
dan hete lucht gebakken) in de weg. Met al het goud veilig opgeborgen,
zogenaamd om de economie er weer boven op te kunnen krijgen, is het wapen
van financiële macht perfect gecentraliseerd.

Asian gold
Toch bevindt lang niet al het goud zich in Fort Knox en/of Zwitserse
kluizen. Volgens Wilcock en Fulford belandde gedurende een lange
geschiedenis uiteindelijk 85% van ’s werelds goud in Asië*10). Gedurende
eeuwen verschafte het oosten talloze kostbaarheden: kostbare zijde,
verfijnde specerijen, suiker, koffie, katoen, porcelein, opium, wierook,
etc. Ja, wat voor verfijnds komt eigenlijk niet uit het oosten? Er was
echter één probleem; de Aziaten accepteerden uitsluitend cash in goud, en
geen waardeloze briefjes. Om die reden verdween al ten tijde van de
Romeinse keizers veel, heel veel goud richting de oost. Van hen is het
gevleugelde pecunia non olet afkomstig; geld stinkt niet. Ook in latere
tijden vooral door hen die er teveel van hebben nog altijd een graag geuit
gezegde. Het door Spanje en Portugal geroofde goud van de Inca’s en
Asteken verdween eveneens goeddeels richting China en andere Aziatische
landen. Bovendien zouden er, naar waar nu sprake van lijkt te zijn,
aanzienlijke onontgonnen goudmijnen in China zijn. China is voor een groot
deel gesloten gebied, en om verschillende redenen valt deze informatie
moeilijk te controleren. Er bevindt zich een uitgebreid piramide-complex
dat vrijwel niemand in het westen ooit heeft gezien, en waarvan maar heel
weinig foto’s bestaan. Dit gebied gaat terug tot de oorsprong van de
Chinezen zelf, en het Asiatische geheime genootschap de White Dragons of
de Elders, zoals zij zichzelf noemen, hebben het geheim van deze
goudreserve’s lang verborgen weten te houden. Zonder dat had de illusie
van goud als een uiterst kostbaar en zeldzaam goed nooit zo lang stand
kunnen houden.

Maar de geschiedenis van het goud gaat verder. De vraag hoe Amerika vanaf
de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 zo snel heeft kunnen
uitgroeien tot een wereldmacht in relatief korte spanne tijds wordt door
de geschiedenis van het goud beantwoord. Always follow the money, de
geldstroom wijst vanzelf de weg. Natuurlijk is er de lijn van het Huis van
Rothschild richting V.S, met name via de tak van de Rockefellers met
Standard Oil, J.P.Morgan etc. Maar er is ook een andere lijn van
investeerders welke diep in de buidel konden tasten. De ‘ontginning’ van
de V.S. door middel van de aanleg van de transcontinentale spoorlijn
geschiedde grotendeels met behulp van Chinees goud (ook Chinese arbeiders
trouwens). China zag sinds de oprichting van de Nederlandse Oost Indische
Compagnie en de Engelse East Indian Company een steeds gevaarlijker macht
oprukken.

Vanaf 1670 opereerden deze Compagniën als wettige naties op zich en
vormden in wezen een vooruit schaduwing van de NWO. Zij konden hun eigen
geld reguleren, oorlog afkondigen en land inpikken naar believen. Een
stukje Boogeyman-geschiedenis dus. Om dit groeiende gevaar vlak voor de
kusten van Asië in een andere richting te leiden trad Asië gedurende bijna
een eeuw op als grootste investeerder, met als piek rond het jaar 1800.
Hierbij zou maandelijks maar liefst zo’n 2000 ton aan goud richting
Amerika zijn verscheept.. Het gewicht op ’s werelds weegschaal leek zich
de andere kant op te verplaatsen. Geleend goud, dat echter nooit zou zijn
terug betaald*11)

Keep it safe…keep it secret
Blijkbaar was er toch nog het een en ander aan goudvoorraden in China
achtergebleven, want de Japanse invasie in China in 1937 (een oorlog die
zich gedurende de gehele WO II zou voortslepen) zou grotendeels te doen
zijn geweest om het hoogbegeerde gele goedje. Japan werd al vroeg in de
20e eeuw geïntimideerd om zich naar Westers model snel te ‘ontwikkelen’ en
was zelf aanvankelijk maar een kleine mogendheid. De Kuomintang
(toenmalige leidende groep in China) verplaatste een deel van het Chinese
goud richting Taiwan, waar het zich nog altijd zou bevinden. Een ander
deel werd in 1938 verscheept richting de V.S. Het zou hierbij gaan om
zeven bootladingen vol goud; een aardige safety deposit met een looptijd
van 60 jaar. Die liep in 1998 af en vanaf dat moment wil China z’n goud
terug. Al met al is er – indien deze geschiedenis correct is – een
aardige, misschien zelfs gigantische hoeveelheid goud in de Verenigde
Staten beland, en samen met het bericht van kolossale goudmijnen in China,
zou de wereld zich wel degelijk op de goudstandaard bevinden.*12)

Biljoenen dollars rechtzaken
Let op, het is een echt James Bond verhaal, want nu begon natuurlijk het
getouwtrek, om – volgens Fulford - uiteindelijk de eerste retourlading
goud richting Asië te verschepen op 12 september 2001 (…) Juist - die kwam
nooit aan. Het goud dat volgens hem in de kelders van één van de gebouwen
van het World Trade Centre lag werd vlak van te voren verscheept naar
Panama en op 11 september 2001 zagen de Chinezen wat iedereen heeft
gezien. Voor hen bovendien een boodschap met persoonlijke connotatie. De
toegevoegde betekenis die zij erin lazen moet waarschijnlijk ongeveer zo
hebben geklonken: “we never ain’t gonna pay you” (maar dan in het
Chinees).*13)

Goud waarop de rechten vervalst zouden zijn, terugbetalingen die nooit
hebben plaatsgevonden, dit alles zou geresulteerd hebben in een aantal
rechtszaken. De White Dragon families zouden de FED-families (o.m Huis van
Rothschilds) in 2010 voor een geheime rechtbank hebben gedaagd binnen de
BIS (Bank of International Settlements). Het zou gaan om maar liefst 286
biljoen dollar. Hiervan kan vooralsnog geen bewijs worden geleverd, het is
enkel insider-informatie. Doch grote jongens spelen poker om groot geld,
in ’t geniep, want deze informatie zet de grondvesten van het
financieel-economische bestel op losse schroeven. Dit verklaart ook waarom
David Wilcock getipt werd omtrent snode plannen ten aanzien van zijn eigen
persoon. Met behulp van Kerry Cassidy en anderen direct via een
nieuwsuitzending en internet verspreid, waardoor David’s veiligheid het
beste gewaarbord werd*14)

Een tweede rechtszaak speelt zich af in het publieke domein en draait om
aanzienlijk minder geld, hoewel één biljoen dollar ook niet mis is.
(biljoen = miljoen x miljoen). Om een beetje een voorstelling van deze
hoeveelheid geld te krijgen; in briefjes van 100 dollar is dit een
voetbalveld vol manshoge pallets geld*15) De aanklacht is gericht tegen
onder meer de Verenigde Naties, The Office of International Treasury, Ban
Ki-Moon, de Italiaanse republiek, Silvio Berluconi en The World Economic
Forum U.S.A. Niet de geringsten zogezegd.

Of de juridische strijd als achtergrond het motief heeft “om het
wereldwijde financiële systeem weer terug te geven aan de mensen en
overheden”, zoals het op Niburu*16) werd gepresenteerd, of dat het de
Asiatische landen enkel te doen is om hun goud terug te krijgen, is mij
nog niet helemaal duidelijk. De uitspraak van insider Benjamin Fulford dat
de Aziatische Dragon familie de planeet tracht te bevrijden van een
waanzinnig financieel juk is vanzelfsprekend meer dan welkom, reden waarom
al 117 landen zich bij de Chinese eis hebben aangesloten. Hoe de zaak
uitpakt moet vooralsnog blijken. Fulford is duidelijk een spokesman voor
het Asiatische blok en verwoord hun belangen met passie, maar kan zelf
mogelijk ook gebruikt worden voor dieperliggende motieven.

Misschien sta ik van nature een beetje te argwanend tegenover mensen met
teveel geld, aan welke ‘kant’ ze ook staan, maar dit pokerspel gaat
eerlijk gezegd mijn besef en portemonnee gewoon te boven.

We dienen dan ook niet te vergeten dat er een oorlog achter de schermen
wordt gevoerd, waarop ieder vrij zicht ontbreekt, waarover voortdurend
rookgordijnen en desinformatie wordt verspreid, en waarover de officiële,
volledig beheerste media zoals altijd keurig netjes zwijgt. Slechts zeer
weinigen in de financiële wereld beseffen welk een esoterische strijd zich
afspeelt, zich uitstrekkend tot in astrale sferen, archonten-krachten en
welke teruggaat tot de “oorlog tussen de sterrenstelsels” waarover de
oudste geschriften op aarde spreken, en zelfs teruggaat tot de “val uit
het paradijs” welke ons in de ban van een duistere ring van macht heeft
geworpen waarvan de laatste fase recht onder onze neus – hoewel goeddeels
onzichtbaar – wordt uitgevochten. De meesten van ons zijn als het
Gouw-volk uit het visionaire epos In de Ban van de Ring van Tolkien,
volledig onwetend ten aanzien van de strijd tussen de Fellowship of the
Ring en de legers van Mordor. Maar net zo goed als fairy tales geen
sprookjes zijn, maar een verborgen wijze waarop geïnitieerden informatie
doorgaven, evenzo wordt in onze tijd de verbijsterende werkelijkheid
steeds verder geopenbaard.

Gouden bergen
There is always enough for everybody’s need, but there will never be enough for
everybody’s greed.” [Gandhi]

Het laatste tijdvak komt tot z’n einde. In de woorden van David Wilcock:
In classic Orwellian terms – such as “War is Peace, Freedom is Slavery,
Ignorance is Strength”- the mainstreams media’s ‘Global Financial
Collapse’ cry of doom may very well be the best thing that’s ever happened
to us. At least in any known, recorded history.

Een groot aantal zeer lange tijdswielen vinden allen hun afronding in dit
tijdvak. De strijd tussen licht en duister is heftig en voor niemand
zonder gevaar, maar toch staat de uitkomst onherroepelijk vast en zal er
niet om liegen! De strijd om het slijk der aarde vormt een weinig
glansrijke afspiegeling van een diepere, spirituele strijd, waarin de
rapportages van Benjamin Fulford en het onderzoek van David Wilcock op dit
moment een belangrijke rol spelen.

In 1986 startte de VPRO het TV-programma Gouden Bergen – op zoek naar de
wereld van het geld -, en het is dankzij de lang in stand gehouden
illusies van tekorten en eeuwige schaarste dat gouden bergen ons altijd
weer even onbereikbaar lijken. Door dat beeld gaat nu een streep. Geld kan
renteloos verstrekt worden. En evenzo trekt een diep splijtende scheur
door de oude wereld van macht en corruptie welke in razendsnel tempo aan
het afbrokkelen is. Al zal het wellicht nog even duren voordat de reeds
bestaande natuurlijke overvloed op aarde ook daadwerkelijk gerealiseerd
zal zijn, echte overvloed kan pas dan bestaan, indien de woorden van
Gandhi eenmaal diep in ons hart verankerd zijn geraakt.

“Vandaag is Mevlāna degene die in de zee
van betekenis duikt en ben ik, Sjams-oed-Dīn van Tabrīz, de
parelkoopman. Mogen zij ons [de parels van wijsheid en inzicht] met Gods
hulp, eeuwig tot zegen zijn. Er zijn parels in ons midden. Ik heb het
over parels en jij denkt aan niets anders dan geld. Dit is Gods weg: Je
moet beslist langs Aqsara en moet zeker de brug oversteken van “zij
zetten zich met hun bezittingen en hun persoon in [Koran 9:88] Geef
eerst je bezittingen weg, daarna valt er van alles te doen”.

[Manāqib al-‘Arefīn]

©Wido Blokland, 2011 www.opklimmen-in-bewustzijn.nl

Noten:

*1) Goldfinger, Het is zeer wel mogelijk dat bepaalde James Bond-achtige
types aan de rand van het huidige wereldgebeuren niet zozeer de film
imiteren, alswel andersom.

*2) Beiden zijn minder dan één vierkante kilometer groot, maar
onafhankelijke staatjes. Vaticaanstad is zelfs de kleinste staat ter
wereld (0,44 vierkante kilometer), doch beschikt niet alleen over een
enorme macht maar ook het nodige vermogen: 52 miljard dollar volgens
schattingen uit jaren negentig van de vorige eeuw. Totaal vermogen van
r.-k kerk wordt geschat op 3500 miljard dollar wereldwijd. Veritatis
splendor, zo luidt de schitterende waarheid! Bron: Messing, Het Huis Op de
Rots Gebouwd, 2010.

*3) David Wilcock, Confirmed: The Trillion Dollar Lawsuit That Could End
Financial Tyranny, 12 dec. 2011, inclusief transcriptie interview met
Benjamin Fulford.

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny

*4) Cathy O’Briën, Trance Formation of America, 1995

Zie ook: China Keitetsi, Ik was een kindsoldaat, 2003

*5) Morgan Robertson, Futility, or The Wreck of the Titan, 1898

http://en.wikipedia.org/wiki/Futility,_or_the_Wreck_of_the_Titan

Let op, Titan is tevens de naam van de grootste maan
van Saturnus, de geringde planeet. “One ring to rule them all, and in
darkness bind them”. De Titanen zijn de ‘geweldenaren’ uit de Griekse
mythologie; de. Een van de 7 titanen (kinderen van Uranus, de hemel, en
Gaia, Aarde) draagt de naam Kronos (= Saturnus) De symboliek is altijd
o-zo-toepasselijk gekozen, maar symbolen (sym-ballein: samen brengen)
staan ook voor feitelijke energiën. Een planeet is niet enkel een bol in
het zonnestelsel, maar een krachtig bewustzijnsveld met specifieke
‘lading’.

*6) Plan for a New American Century: denktank opgericht in 1997 door
Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Richard Perle en met
medewerking van George H.W.Bush. De ledenlijst bestaat uitsluitend uit
neoconservatieven en bezitten allemaal uitstekende internationale
contacten met het bedrijfsleven (m.n. olie-industrie). Plan PNAC vermeldt
dat grootschalige simultane oorlogvoering nodig is, alsmede de ‘noodzaak’
voor een nieuw Pearl Harbor, - plannen welke werden opgesteld exact één
jaar voor de aanslagen op de Twin Towers. Zie ook: A. von Bülow, Die CIA
und der 11.September, pp231-238

*7) Peter Stuivenberg, De Boogeyman, 2008.

*8) President Woodrow Wilson schreef in 1913, (het jaar van oprichting van
de Federal Reserve Bank) “Since I entered politics, I have chiefly had
men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the
United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of
somebody, are afraid of something”. [The New Freedom, Section 1, “The Old
Order Changeth”, p13.]

*9) De Georgia Guidestones vermelden 10 fundamentele principes (‘guides’)
voor een hervormde maatschappij in Engels, Spaans, Swahili, Hindoestaans,
Hebreeuws, Arabisch, Chinees en Russisch. Eén ‘guide’ stelt: ‘maintain
humanity under 500 million people on earth, in perpetual balance with
nature’. Zogezegd in eco-termen geformuleerd. (David Icke, Human Race Get
Off Your Knees, Op. cit.)

Zie ook Worden Wij Wakker? DVD 2007 werkgroep wijwordenwakker. Interview
met Marcel Messing.

Zie ook noot 10.

*10) David Wilcock, Confirmed: The Trillion Dollar Lawsuit That Could End
Financial Tyranny, Part One 12 dec. 2011, inclusief transcriptie interview
met Benjamin Fulford.

David Wilcock, The Trillion Dollar Lawsuit That Could End Financial
Tyranny, Part two: History Lesson, 18 dec. 2011 http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1022-lawsuit-end-tyranny-ii

*11) Ibidem
*12) Ibidem
*13) Ibidem

*14) Urgent Update David Wilcock Recieves Death-Treat
http://www.youtube.com/watch?v=gwvDsQSIXRA

*15)Voor een visualisatie van de Amerikaanse staatsschuld kijk op:

www.usdebt.kleptocracy.us/

*16) http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:rechtszaak-aangespannen-tegen-westerse-kopstukken-wegens-biljoenendiefstal&catid=15:financieel&Itemid=28


UPDATE zie: David Wilcock,
Financial Tyranny: Defeating the Greatest Cover-Up of All Time.

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyrannyAl het drama, alles wat ons overkomt is er alleen maar op gericht om onze energie af te tappen. Zij leven op ons licht. Dat werkt natuurlijk alleen maar als wij dat niet in de gaten hebben en dat zelf toelaten. Wij worden zo afgeleid dat wij geen tijd meer hebben om te voelen wat er werkelijk met ons gebeurt. Wij zijn zo verblind door de wereld dat wij niets meer zien. Wij zijn door alle programmering vergeten wat wij werkelijk zijn, stukjes goddelijk licht met een onbeperkt bewustzijn. En daar ligt onze bevrijding. Goddelijk licht met onbeperkt bewustzijn kun je niet gevangen houden. Alleen als je gelooft in de gevangenis kun je jezelf niet bevrijden. En dat is waar de overheersers zo druk mee zijn. Ze zijn ongelofelijk druk met ons te laten geloven dat wij beperkte driedimensionale wezens zijn.

Op naar de Golden Age! IT IS TIME TO JOIN HANDS !

No comments:

Post a Comment