Africa - Ubuntu and Nelson Mandela

- In the Spirit and the Example of Nelson Mandela. -

Now you have died, as the last icon of the old world, 
the last icon of the 20th century, it is up to us to end the old game.
The old game of scarcity, racism and greed (Pisces)
by starting a new game 

~ Ubuntu ~

of wealth, abundance and happiness (Aquarius).

Let's finish what you've instigated, mister Mandela. 

http://liefdesrevolutie.blogspot.nl/

And that means:

Let us face our (collective) pain and heal,
let us face our pointless suffering, let us face the truth.

Let us end apartheid for good.
It resides in our brains and we all have it: the ego.
We do not have to fight it or it will fight itself.
It only has to be seen for what it is.
The great divider, the illusion of duality and separateness.
The illusion of you and the other or between you and the Divine.
This is the final apartheid we have to face.
Stop ignoring the truth
- stop ignorance -
& forgive yourself instead.
And by forgiving it means, understand yourself.
Know thyself.

So the ego exists by the dismissal of True Self, your True Nature.
It had to. Otherwise *you* wouldn't and couldn't be here.
But ego means fear, greed, war and apartheid.
So shall we rise up from this level of consciousness,
this false paradigm?
Climbing up the ladder to True Self?

Money
The great tool that tricked us into the destruction of our own Nature?
It was money. Money and the appearent lack of it.
When the last tree has been cut down, the last fish caught, the last river poisoned, only then will we realize that one cannot eat money. - Native American saying
Read this text (+this blog) and you'll lose ignorance.
Listen to the powerful presentation of Michael Tellinger (below)
and you begin to see the puzzle.

We unknowingly and unwillingly were at war with ourselves, our Inner Nature.
A war between "us and them" - ego and our True Essence.
So let's end the war based on falsehood and face the truth.

It was a war on consciousness and only you and I can end it.
A war of those who had power by their enless money supply
And those who think they don't, because they / we - deny our True Essence.

We are all loved and equivalent.

And we all (except ego) would like to end the game,
the game with only losers. So...

End the nonsense and embrace the truth: that you are Divine.

And UBUNTU is the premise where we ALL WIN!
Where power transforms into force - the force of Love - Free and Happy!

We step out of the nonsense of the mad game, because we want to.
'Cause it's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
- J. Krishnamurti

Now is the Time.
 And the way we do it is by informing ourselves and eachother
with true knowledge, which is felt by (the wisdom of) the heart.
We reclaim and relive our force of Love.
We become who we really - already - are.

Pure Consciousness.

How?

By Letting Go and Let God within you do the job.

Impossible?

Have faith.

It always seems impossible, until it's done. - Nelson Mandela

http://liefdesrevolutie.blogspot.nl/

May his spirit live on in our hearts, the last icon of the 20th century,
who has shown us the power of commitment to his dream.
His dream came true. Thank you sir.
Thank you for being with us and for what you did.
Now it's our time to follow your example.


Martin Luther King's daughter on Mandela

(South) Africa and the cradle of human kind. There's so much to learn from this continent.
Please pay attention to the Ubuntu concept. To the Kgotla concept and to what Michael Tellinger (from South Africa) has to share with the world. Wake Up to your Mind prison.
The redemption songs are songs about you and me.

Now this is what we need and want:
- without any authority but our own -

http://youjointhefamily.blogspot.com/
UBUNTU An anthropologist proposed a game to the kids in an African tribe. He put a basket full of fruit near a tree and told the kids that who ever got there first won the sweet fruits.

When he told them to run they all took each others hands and ran together, then sat together enjoying their treats.

When he asked them why they had run like that as one could have had all the fruits for himself they said: ''UBUNTU, how can one of us be happy if all the other ones are sad?''

'UBUNTU' in the Xhosa culture means: "I am because we are"


http://youjointhefamily.blogspot.com/
 
You'll smile watching this video about Ubuntu 
- feel how this resonates with your heart -
This is the basis of the New World that we are creating today.


“We know too well that our freedom is incomplete 
without the freedom of the Palestinians”
- Nelson Mandela

Imagine a world where Palestinians and Israeli's (a brotherhood!) 
live together in peace!

http://liefdesrevolutie.blogspot.nl/

Nelson Mandela about UbuntuPALESTINA - door Van Agt
http://liefdesrevolutie.blogspot.nl/Wat velen niet weten, is dat Mandela grote betrokkenheid voelde bij het lot van de Palestijnen. Dat illustreert zijn historische uitspraak “we know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians”.

Mandela wordt nu vooral geroemd als de Grote Verzoener. Dat was hij ook, op het bovenmenselijke af. Maar Mandela kon pas verzoenen nadat recht was gedaan aan zijn volk, dat meer dan veertig jaar gebukt was gegaan onder het juk van de apartheid.

Tot het moment waarop recht werd gegaan aan zijn volk was Mandela onwrikbaar. Na zijn vrijlating in 1990, na 27 jaar gevangenschap, riep hij de wereld op de sancties tegen zijn eigen land te handhaven, tot de apartheid volledig zou worden afgeschaft. Volledig.

De wereld steunde Mandela in zijn principiële strijd voor recht en gelijkheid en legde Zuid-Afrika zware sancties op. Dat is het verschil met de Palestijnen: als het om de effectieve bescherming van hun rechten gaat, staan zij er alleen voor.

De Israëlische bezetting van Palestina duurt meer dan 46 jaar. Maar Israël wordt op geen enkele manier onder druk gezet, integendeel. Dat terwijl veel Zuid-Afrikanen van mening zijn dat de rechteloosheid waaraan de Palestijnen blootstaan erger is dan de situatie van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika tijdens de apartheid. Onder hen bisschop Tutu, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.

http://liefdesrevolutie.blogspot.nl/Prof. John Dugard, uit Zuid-Afrika en lid van onze Raad van Advies, publiceerde eerder dit jaar het opinieartikel 'Nederzettingenbeleid is pure apartheid' in NRC Handelsblad, waarin hij uitlegt dat de Israëlische autoriteiten in de bezette Palestijnse gebieden een vorm van apartheid toepassen.

De Palestijnen kunnen zich daar niet tegen verweren. Dat punt maakte ook de Palestijnse filmmaker Emad Burnat, toen hij onlangs een Emmy won voor de documentaire '5 Broken Camera’s' (zie beneden). Tijdens de prijsuitreiking zei hij “Palestinians need your support and help”.

They do. Want wat op dit moment in Palestina gebeurt, is complete waanzin. Sinds de start van de 'vredesonderhandelingen' heeft de Israëlische regering bijna 10.000 nieuwe huizen in nederzettingen goedgekeurd. Ik plaats 'vredesonderhandelingen' bewust tussen aanhalingstekens. Dit heeft niets met vrede te maken. De onderhandelingen zijn een dekmantel voor landroof.

Visualizing Palestine heeft een fascinerende infographic gemaakt waarin wordt gevisualiseerd wat 20 jaar onderhandelingen de Palestijnen heeft gebracht: extreme rechteloosheid en fragmentatie. Laat de illustratie op u inwerken en trek uw eigen conclusies. - Lees verder.


http://liefdesrevolutie.blogspot.nl/

Michael Tellinger from South Africa.
The information he shares in this presentation will completely alter your perspective.

More about Free Energy

KGOTLA - comes from Botswana
Het woord Kgotla betekent ‘vergadering op basis van dialoog’. Focus ligt op het versterken en behouden van de identiteit, betekenisgeving en gemeenschapzin binnen de organisatie. Kgotla refereert naar een ‘meeting circle’, een halve cirkel, waarbinnen het Lekgotla proces plaatsvindt. Lekgotla is het proces van dialoog en kan vanuit Westers perspectief gezien worden als een platform van open communicatie en besluitvorming, waaraan alle leden van een gemeenschap deel kunnen nemen. De filosofie van Lekgotla is sterk verbonden met de Zuid- Afrikaanse levenshouding ‘UBUNTU’: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Binnen deze levenshouding wordt gestreefd naar het hoogste gezamenlijke belang, waar het delen van de waarheid centraal staat. Door de basis van open communicatie, wordt het vertrouwen versterkt en kan er een optimale uitwisseling van ideeën en opvattingen plaats vinden, zonder het verliezen van kostbare energie. (bron: The Kgotla Company)

http://youjointhefamily.blogspot.com/

Face Reality and Act in accordance with your conscience.


So do you still believe in the American Dream?
Which was imposed to the entire world.
Or do you start to dream your own?Now who would this 'Bitter Bitter Man' be high up in the 'Power' Piramid?

"Never, never be afraid to do what's right, especially if the well-being 
of a person or animal is at stake. Society's punishments are small 
 compared to the wounds we inflict on our soul when we look the other way."
- Martin Luther King

No comments:

Post a Comment